Amakiri Joseph

Full Stack Developer

Giannis Gkouziokas

Full Stack Engineer

Nikos Chatzivasileiadis

Co-Founder/ Technical Advisor

Stavros Antoniadis

Co-Founder/ COO/ Head of blockchain

Stathis Mitskas

Co-Founder/CPO (Partnerships)

Lazaros Penteridis

Co-founder/CEO

Athan & Johnny Nedev

Growth advisors